آخرین مهلت تکمیل آدرس پستی
1402/09/11

بسته های پستی پژوهشگران زیر به دلیل عدم درج آدرس کامل پستی ارسال نشده است. این افراد می بایست تا تاریخ 20 آذر ماه نشانی کامل و کد پستی خود را به ایمیل sharifhamayesh@gmail.com   ارسال فرمایند. پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان دبیرخانه در قبال مرسولات مسئولیتی نخواهد داشت.

1-زهره خاکسارنژاد 2- مرجان شهرکی فرخنده 3- ساحره صمیمی 4- فریبا اسفندیار پور 5- علی نصرآبادی 6- مریم حجتی راد 7- حمید رضا خداداد سریزدی 8- فاطمه مرادی 9- نوشین ساری خانی 10- بیتا نوری 11- محمد علی فروردین 12- ساره هیراد آسا